Podmínky pro uplatnění poukázek a programu Benefit Plus

K úhradě Vašeho zájezdu můžete v cestovní kanceláři KOVOTOUR PLUS a u autorizovaných smluvních prodejců CK KOVOTOUR PLUS uplatnit také poukázky firem Sodexo, Chéque Déjeuner, Holiday Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, Unišek Plus či Edenred.

Podmínky pro uplatnění poukázek a programu Benefit Plus:

 • poukázky je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů KOVOTOUR PLUS s.r.o. (katalogová nabídka, speciální nabídka i last minute) do výše 12.000 Kč, maximálně však do hodnoty 50% z konečné ceny zájezdu na jednu smlouvu o zájezdu.
 • poukázky je nutno uplatnit v jejich plné výši a lze je použít pouze do data platnosti.
 • poukázky není možné směnit za hotovost.
 • platbu poukázkami je nutno hlásit předem, nejpozději však při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do smlouvy o zájezdu i celkovou výši uplatňovaných poukázek.
 • poukázky je možno použít pouze na úhradu ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).
 • poukázky mohou přijímat pouze pobočky a vybraní obchodní zástupci KOVOTOUR PLUS s.r.o.
 • originály poukázek je nutno doručit do cestovní kanceláře.
 • z hodnoty poukázek nelze uplatnit žádné slevy, pro výpočet cen kontaktujte linku 591 160 311
 • v případě storna zájezdu se poukázky nevrací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné podmínky pro užívání systému Benefit Plus

Benefit Plus

 • Benefit Plus je možno uplatnit na celkovou nabídku zájezdů z katalogů KOVOTOUR PLUS s.r.o.( katalogová nabídka, speciální nabídka i last minute)

 • Platbu přes systém Benefit Plus je nutno hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňované částky.

 • Benefit Plus je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků).

 • Benefit Plus mohou přijímat pouze obchodní zástupci KOVOTOUR PLUS s.r.o., kteří mají se společností uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení.

 • Částku čerpanou přes systém Benefit Plus není možné směnit za hotovost.

 

Chcete dostávat novinky?